05/12/2013 om 17:17

Studenten technische master krijgen tegemoetkoming

Studenten die een meerjarige master in de technische richting volgen, krijgen per jaar ongeveer 1.000 euro terug. Dat maakte Bussemaker, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, op 1 november 2013 bekend. De reden dat het leenstelsel voor masterstudenten in de techniek soepeler wordt, komt door het grote tekort aan personeel in de technische sector.

Techniekpact 2020

techniekpactDe meeste masters duren één jaar, maar een aantal (technische) masters zijn meerjarig. Studenten die kiezen voor een meerjarige master worden daarom extra getroffen door het leenstelsel. De minister wil met de tegemoetkoming voorkomen dat (toekomstige) studenten worden afgeschrikt voor een meerjarige master in de techniek.

Om het tekort aan personeel in de technische sector terug te brengen hebben op 13 mei 2013 het kabinet, onderwijsinstellingen, werkgevers, werknemersorganisaties het Techniekpact 2020 ondertekend. Het doel is om het onderwijs beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt, waardoor het tekort aan personeel in de technische sector teruggedrongen kan worden. Om dit te bereiken is het belangrijk dat meer leerlingen kiezen voor een techniekopleiding, meer studenten met een technische opleiding ook aan de slag gaan in een technische baan en meer mensen die werken in de techniek moeten behouden worden in de sector.

CAO Metalelektro

Een van de maatregelen om de technieksector interessanter is maken is door een aantrekkelijk CAO, die momenteel nog vaak zorgt voor onduidelijkheid omtrent zaken die wel of juist niet hierin behandeld worden. De eerste stappen hiervoor zijn gezet nadat werkgevers en vakbonden op 22 oktober tot een akkoord kwamen voor werknemers in de grootmetaal. Belangrijke afspraken zijn een structurele loonsverhoging van 4,2 procent in 22 maanden en jongeren tot 23 jaar krijgen daar bovenop nog eens 3 procent. Een arbeidsovereenkomst in de grootmetaal wordt met deze maatregelen voor jongeren extra interessant, omdat zij in totaal ruim 7 procent loonsverhoging krijgen. Tevens wordt in het akkoord genoemd dat werknemers en werkgevers zich willen richten op de toekomst door te investeren in opleiding, instroom, doorstroom en het behoud van vakmensen.

Tags: